wydarzenia

 

22-12-2014  

SZLACHETNA PACZKA OD FILOLOGII POLSKIEJ

Poloniści po raz kolejny uczestniczyli w przygotowywaniu Szlachetnej Paczki. Tym razem studenci, absolwenci, wykładowcy i przyjaciele FP organizowali wsparcie dla rodziny z Kalisza.

 

20-11-2014  

WYKŁAD INAUGURACYJNY PROF. DR HAB. PIOTRA ŁUSZCZYKIEWICZA

 

Informujemy iż w odpowiedzi na liczne prośby w serwisie Youtube został udostępniony wykład inauguracyjny prof. Piotra Łuszczykiewicza. Serdecznie zapraszamy do oglądania (część I, część II).

 

20-06-2014  

KLASA PATRONACKA Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA

 

Wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, projekty edukacyjne, spotkania w kołach studenckich to tylko kilka z różnorodnych propozycji przygotowanych przez pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla uczniów klasy humanistycznej oraz wszystkich uczniów naszej szkoły, którzy pragną pogłębić swoje kompetencje językowe oraz wiedzę humanistyczną.

28 kwietnia 2014 r. dyrektor I LO im. A. Asnyka Elżbieta Karpisiewicz oraz dr Krzysztof Skibski wicedyrektor ds. dydaktycznych IFP UAM podpisali porozumienie w sprawie objęcia patronatem klasy o profilu humanistycznym. Dzięki porozumieniu uczniowie będą mogli korzystać z szerokiej oferty dydaktyczno-edukacyjnej IFP w Poznaniu i w Kaliszu, otoczeni zostaną opieką i nadzorem merytorycznym, podczas pisania prac badawczych oraz realizowania różnorodnych inicjatyw edukacyjnych. Współpraca z prestiżowym ośrodkiem akademickim, kontakt z wybitnym specjalistami, studentami zapewne przyczyni do pogłębienia pasji oraz indywidualnych zainteresowań młodzieży. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. UAM Piotr Łuszczykiewicz, a uczniowie kl. I d: Bartosz Jarych, Marcin Bąkowski, Karolina Linke i Małgosia Solińska opowiedzieli o współczesnym języku młodzieży. Koordynatorem współpracy w naszej szkole jest p. Joanna Montelatic.

 

15-04-2014  

KONFERENCJA NAUKOWA POŚWIĘCONA SŁAWOMIROWI MROŻKOWI

 

 

8 kwietnia 2014 roku odbyła się zorganizowana przez studentów III roku filologii polskiej UAM w Kaliszu konferencja naukowa na temat: W zwierciadle absurdu. Sławomir Mrożek – małe formy, wielkie tematy. Było to już trzecie spotkanie przygotowane przez studentów. Poprzednie zostały poświęcone twórczości Brunona Schulza oraz Juliana Tuwima.

W trakcie obrad wygłoszono 7 referatów, towarzyszyła im ciekawa dyskusja. Jako referenci wystąpili zarówno studenci (III rok filologii polskiej, studia I stopnia) i absolwenci, jak i wykładowcy. Niezwykle interesująco wypadły referaty poświęcone związkom Sławomira Mrożka z kinem, połączone z projekcjami filmów i etiud filmowych niemal całkowicie dziś zapomnianych.

Konferencja cieszyła się sporym zainteresowaniem słuchaczy – na widowni byli studenci różnych grup, a także uczniowie klasy patronackiej z II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp. wraz z opiekunem, dr Justyną Kociembą-Żulicką.

Oto lista wystąpień:

  • Prof. UAM dr hab. Jan Galant, "Po każdej wojnie ktoś musi posprzątać". Przekraczanie absurdu w Jak walczyłem Sławomira Mrożka.
  • Szymon Wegner, Dzieci vs dorośli w opowiadaniach Sławomira Mrożka.
  • Maciej Grzęda, Sławomir Mrożek - filmowa próba portretu.
  • Dariusz Stodolny, Słoń Agnieszki Osieckiej - Mrożek jako absurdysta PRL.
  • Dr Piotr Pławuszewski - Mrożek autorem... aktorem. O Rondzie Janusza Majewskiego.
  • Monika Jangas, Daria Kubisiak - Rzeźnia jako dramat jaźni. Utwór Mrożka w świetle performatywnych badań nad świadomością.
  • Dr Tomasz Gruchot - Dramat bezideowości w twórczości Sławomira Mrożka.

 

29-03-2014  

SZKOLNE ŚWIĘTO NAUKI

 

 

W pierwszy dzień wiosny - 21 marca w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się Szkolne Święto Nauki. Dzięki zaangażowaniu pracowników naukowych uczelni współpracujących ze szkołą młodzież mogła uczestniczyć w szeregu wykładów i warsztatów.

Wśród nich były zajęcia prowadzone przez pracowników Instytutu Filologii Polskiej UAM, w ramach realizacji podpisanej ze szkołą umowy patronackiej. Prof. UAM dr hab. Jan Galant wygłosił wykład inauguracyjny pod tytułem "Milczenie Tuwima. O jednym zdjęciu", dr Marcin Telicki poprowadził zajęcia na temat: "Historia codzienności".

Koordynatorem całości wydarzenia ze strony szkoły była dr Justyna Kociemba-Żulicka – opiekun klasy, objętej opieką patronacką IFP.

 

12-03-2014  

WYCIECZKA KLASY PATRONACKIEJ

 

Uczniowie klasy patronackiej z II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim wzięli udział w wycieczce do Poznania, podczas której m.in. zwiedzili ośrodek Telewizji Polskiej. Była to nie tylko okazja do zapoznania się ze studiami, w których przygotowywane i z których nadawane są codziennie programy lokalne, ale także do przyjrzenia się całemu bogatemu zapleczu, nie wyłączając archiwum oraz pomieszczeń, gdzie montowane są materiały filmowe.

Drugim punktem programu była tego dnia wizyta na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dla uczniów przygotowano blok zajęć konwersatoryjno-warsztatowych, które poprowadziła dr Magdalena Bednarek i studenci z jednego z kół naukowych. Zarówno forma podawcza, jak i zawartość merytoryczna okazały się na tyle inspirujące, że uczestnicy bardzo aktywnie angażowali się w prowokowane przez prowadzących dyskusje i chętnie rozwijali sugestie interpretacyjne. Warto w tym miejscu podkreślić bardzo profesjonalne podejście uczelni do współpracy z naszą szkołą, co zaowocowało wyjątkowo atrakcyjną i kształcącą ofertą naukową.

Wycieczkę, która odbyła się 24. lutego br., przygotowała opiekunka klasy patronackiej dr Justyna Kociemba-Żulicka, w organizacji programu pomagali dr Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak i prof. UAM dr hab. Jan Galant.

 

30-09-2013  

PIKADORZY DWUDZIESTOLECIA


4. grudnia 2013 w gmachu UAM w Kaliszu odbyła się konferencja zatytułowana "Pikadorzy dwudziestolecia", zorganizowana przez studentów filologii polskiej. Konferencja dotyczyła twórczości Juliana Tuwima i pozostałych Skamandrytów. Wśród prelegentów pojawili się wykładowcy filologii polskiej, m.in.: prof. UAM dr hab. Jan Galant i dr Tomasz Gruchot, a także studenci III roku filologii polskiej oraz uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać nie tylko ciekawych wystąpień, ale także obejrzeć monodram na podstawie tekstu "Balu w Operze" Juliana Tuwima oraz wysłuchać piosenek zainspirowanych wierszami Skamandrytów.

 

30-09-2013  

NARODOWE CZYTANIE FREDRY


Przed południem czytali i słuchali najmłodsi. Później do lektury "Trzy po trzy" zasiadły kolejno czterdzieści trzy osoby, przedstawiciele wielu środowisk, a wśród nich: samorządowcy, politycy, nauczyciele, dziennikarze. Wieczorem, teksty przeznaczone tylko dla dorosłych uszu przeczytał aktor Michał Wierzbicki.
Z tekstu Bajki nie tylko dla dzieci, czytaj na stronie www.kalisz.pl (przejdź)

Galeria na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka (przejdź)

 

16-06-2013  

NASI STUDENCI - DOKTORAMI

Bartosz Kowalczyk

Przemysław Mańka

Joanna Montelaticczytaj czytaj czytaj

 

08-04-2013  

DRZWI OTWARTE UAM


I tym razem studenci Filologii Polskiej stawili się licznie na spotkanie z zainteresowanymi kształceniem się na WFPIK UAM w Kaliszu. Bez trudu można było ich dostrzec pośród przedstawicieli innych kierunków, które prowadzone są przez WP-A UAM. Więcej w galerii (przejdź).

 

06-03-2013  

O INFORMACJI TELEWIZYJNEJ W TEORII I PRAKTYCE


W czwartek 28 lutego WP-A UAM gościł klasę II F z II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim. Z licealistami, przybyłymi pod opieką p. J. Żulickiej i p. K. Kornaszeskiej – Kłakulak, w ramach zajęć pt "Technologia programu telewizyjnego (wybrane aspekty)" spotkali się dr M. Zdrowicka-Wawrzyniak z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej i mgr L. Kubiak z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego.

W pierwszej części zajęć licealiści wysłuchali wykładu na temat roli słowa i obrazu w przekazie telewizyjnym oraz warsztatu reportera programów informacyjnych, operatora i montażysty. Drugą część zajęć wypełniły ćwiczenia. Uczniowie budowali tekst informacji telewizyjnej na temat nadejścia astronomicznej wiosny, projektowali niezbędne do newsa wypowiedzi, sporządzali i nagrywali stand up'y oraz z uprzednio przygotowanych ujęć montowali materiały zdjęciowe do koncertu skrzypcowego "Wiosna" A. Vivaldiego lub utworu M. Grechuty "Wiosna, ach to Ty".
Zajęcia z ostrowskimi licealistami były kolejnymi z rzędu, które przeprowadzili wspólnie pracownicy WFPiK i WPA.

http://2liceum.osw.pl/strona=aktualnosci

 

01-03-2013  

PODPISANIE POROZUMIENIA

 


We wtorek 26 lutego 2013 roku pomiędzy Instytutem Filologii Polskiej UAM w Poznaniu i II Liceum Ogólnokształcącym im. W. St. Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim zostało zawarte porozumienie o współpracy, które podpisali Wicedyrektor ds. dydaktyki IFP UAM – dr Krzysztof Skibski oraz Dyrektor szkoły – dr Karol Marszał.
W ramach porozumienia uczniowie klas humanistycznych będą mogli korzystać z oferty naukowo-dydaktycznej Instytutu Filologii Polskiej UAM dostępnej zarówno w Poznaniu, jak i w Kaliszu (wykłady, warsztaty, spotkania), z indywidualnych konsultacji pracowników naukowych, np. podczas przygotowań do olimpiad i konkursów, brać udział w otwartych spotkaniach z ludźmi nauki, pisarzami, krytykami literackimi, organizowanych przez IFP. Nad realizacją porozumienia czuwać będą dr Justyna Kociemba-Żulicka ze strony szkoły i dr hab. Jan Galant z ramienia uczelni.
Uroczystość podpisania porozumienia odbyła się w Auli II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim, uczestniczyli w niej uczniowie klas humanistycznych, którzy na koniec wysłuchali wykładu dra hab. Jana Galanta pod tytułem: "O szybkości i literaturze".

 

10-02-2013  

NEWS TELEWIZYJNY NA TLE INNYCH PRZEKAZÓW NFORMACYJNYCH


Zajęcia dla gimnazjalistów i licealistów z Lutomierska, Ostrowa Wielkopolskiego, Szprotawy i Zdunów w ramach projektu 'uczeń online'.
Szerzej na stronie: http://www.uczenonline.pl/node/164 oraz na: http://www.gim2.osw.pl/Aktualno%c5%9bci/Archiwum20112012/tabid/1509/ArticleAction/Details/ItemID/545/Default.aspx

 

28-05-2012  

UNIWERSYTECKIE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ


Studenci III roku filologii polskiej o specjalności komunikacja medialna i dziennikarstwo oraz reklama i kreowanie wizerunku towarzyszyli wszelkim działaniom w ramach Uniwersyteckich Spotkań ze Sztuką, realizowali bowiem pod kierunkiem magistra Leszka Kubiaka pokaz multimedialny. Obrazy z pokazu mody czy koncertu, które można było oglądać na dużym ekranie, rejestrowały jednocześnie cztery ekipy. (m.z-w, fot. m.z-w, P. Gierłowski) Więcej w galerii (przejdź).

 

08-03-2012  

DRZWI OTWARTE UAM


Poloniści uznali, że nikt nie jest w stanie lepiej od nich promować ich kierunek i stawili się licznie na spotkanie z zainteresowanymi kształceniem się na WFPIK UAM w Kaliszu. Studentów II roku filologii polskiej – tak specjalności nauczycielskiej, jak i medialnych – trudno było nie zauważyć (m.z-w, fot. A. Garbarek, M. Niemiec, P. Chynasińska). Więcej w galerii (przejdź).

 

28-02-2012  

I KALISKIE DYKTANDO


Pomimo powszechnej opinii, według której Polacy mało dbają o kulturę języka okazało się, że jednak wielu osobom to zagadnienie jest bliskie. I Kaliskie Dyktando spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta oraz innych regionów Polski. Do rywalizacji o tytuł Kaliskiego Mistrza Ortografii przystąpiło 88 osób. Miejscem zmagań była Aula im. prof. Jerzego Rubińskiego w kaliskim Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a okazją obchodzony 21 lutego (tydzień przed dyktandem) Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu, we współpracy z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.
Z tekstu I kaliskie Dyktando, czytaj na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu (przejdź).

 

20-01-2012  

I SPOTKANIE Z CYKLU "MŁODZI BIBLIOFANI PREZENTUJĄ"


Spotkanie z Wojciechem Kuczokiem "Kieszonkowiec słów" zainaugurowało cykl "Młodzi bibliofani prezentują", którego prowadzącymi będą studenci Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Zakładu Filologii Polskiej w Kaliszu. Jako pierwsi w tę rolę wcielili się Agnieszka Gierz i Michał Hynas.
Z tekstu Kieszonkowiec słów, czytaj na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu (przejdź).

 

09-12-2011  

W CYKLU "SPOTKANIA Z COOLTURĄ" DR HAB. MAŁGORZATA HENDRYKOWSKA
I PROF. DR HAB. MAREK HENDRYKOWSKI


Po raz drugi w historii "Spotkań z COOLturą" wystąpili prof. dr hab. Małgorzata Hendrykowska i prof. dr hab. Marek Hendrykowski. Tym razem przygotowali spotkanie zatytułowane "Tajniki adaptacji filmowej".
Z tekstu Tajniki adaptacji filmowej, czytaj na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu (przejdź).

 

25-11-2011  

SPOTKANIE Z ARKADIUSZEM PACHOLSKIM, PROMOCJA JEGO NAJNOWSZEJ KSIĄŻKI "NIEMRA"


Jego Salony Literackie, do których zaprasza znane osoby ze świata literatury, goszczą w Bibliotece Głównej. Tym razem jednak, jako autor książki, to on sam był bohaterem spotkania poprowadzonego przez prof. UAM dr. hab. Piotra Łuszczykiewicza. Okazją była promocja najnowszej powieści "Niemra".
Z tekstu Spotkanie z A. Pacholskim, czytaj na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu (przejdź).

 

13-05-2011  

W CYKLU "SPOTKANIA Z COOLTURĄ" DR KORNELIA RYBICKA


Drugą dziesiątkę "Spotkań z COOLturą" rozpoczął wykład "Co pisarze wiedzą o nauce".
K. Rybicka opowiedziała o historii powstania oraz trudnościach związanych z wydaniem książki "Czytaj i myśl", której jest współautorką (pozostali autorzy to: S. Jakubowicz, S. Plebański i B. Udzik). Wynikały one z obawy wydawnictw, czy temat zderzenia literatury z fizyką będzie cieszyć się zainteresowaniem.
Z tekstu Co pisarze wiedzą o nauce, czytaj na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu (przejdź).

 

08-04-2011  

W CYKLU "SPOTKANIA Z COOLTURĄ" PROF. UAM DR HAB. TOMASZ MIZERKIEWICZ


"(Nie)ludzki śmiech, czyli o komizmie w polskiej literaturze najnowszej" to tytuł dziesiątych "Spotkań z COOLturą". Zagadnienie omówił autor książki "Nić śmiesznego. Studia o komizmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku", prof. UAM dr hab. Tomasz Mizerkiewicz, a publiczność miała sporo okazji do śmiechu.
Z tekstu (Nie)ludzki śmiech, czyli o komizmie w polskiej literaturze najnowszej, czytaj na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu (przejdź).

 

04-03-2011  

W CYKLU "SPOTKANIA Z COOLTURĄ" PROF. UAM DR HAB. BOGUMIŁA KANIEWSKA


Spotkanie zatytułowane "Czyj to był sen? Tłumacz i tajemnice przekładu" było poświęcone książkom przetłumaczonym przez panią Bogumiłę Kaniewską. Dokonała ona dotychczas szesnastu przekładów, z których najbardziej znane tytuły to "Tajemniczy ogród" Frances Hodgson Burnett, cykl o Emilce ze Srebrnego Nowiu Lucy Maud Montgomery oraz "Alicja w Krainie Czarów" Lewisa Carrolla. Właśnie tej ostatniej pozycji poświęcono większość czasu.
Z tekstu Czyj to był sen? Tłumacz i tajemnice przekładu, czytaj na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu (przejdź).

 

26-03-2010  

SPOTKANIE Z DR. PIOTREM ŁUSZCZYKIEWICZEM, PROMOCJA JEGO NAJNOWSZEJ KSIĄŻKI
"PIOSENKA W POEZJI POKOLENIA ERY TRANSFORMACJI"


Czytaj na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu (przejdź).

 

04-12-2009  

W CYKLU "SPOTKANIA Z COOLTURĄ" PROF. UAM DR HAB. ANDRZEJ SIERADZKI


Tym razem nie było pokazów multimedialnych, a wykład miał inną niż zazwyczaj formę. W czytelni Biblioteki Głównej, za sprawą specjalnej dekoracji oraz cicho płynących z głośników kolęd, zapanował nastrój bożonarodzeniowy. Wszystko za sprawą zbliżających się świąt oraz tematu spotkania "Od adwentu do Trzech Króli – czas, wiara i tradycja w języku zapisane".
Z tekstu Od adwentu do Trzech Króli – czas, wiara i tradycja w języku zapisane, czytaj na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu (przejdź).

 

29-05-2009  

W CYKLU "SPOTKANIA Z COOLTURĄ" PROF. DR HAB. EWA KRASKOWSKA


Gościem siódmego wieczoru z cyklu "Spotkania z COOLturą" była prof. dr hab. Ewa Kraskowska. Kociara, psiara, narciarka i feministka, jak o sobie napisała w treści zaproszenia, ale przede wszystkim literaturoznawczyni, tłumaczka współczesnej prozy brytyjskiej, autorka artykułów z zakresu teorii i historii literatury. Tytuł spotkania "Czytelnik jako kobieta" to jednocześnie tytuł książki napisanej przez panią Kraskowską.
Z tekstu Czytelnik jako kobieta, czytaj na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu (przejdź).

 

27-03-2011  

W CYKLU "SPOTKANIA Z COOLTURĄ" DR WOJCIECH WIELOPOLSKI


"Być arystokratą, dar losu czy klątwa?" – taki intrygujący tytuł nadali organizatorzy spotkaniu, które odbyło się 27 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, jako szóste już z kolei "Spotkanie z COOLturą". Bohaterem wieczoru był – jak należałoby z wszelkimi szykanami napisać – dr Wojciech Antoni hrabia Wielopolski. Dotychczas znany kaliszanom głównie w roli wykładowcy polonistyki i badacza polskiego życia literackiego II połowy XX wieku, objawił się gościom biblioteki jako potomek znamienitego rodu i spadkobierca jego dorobku politycznego, duchowego i materialnego, wraz z wiążącymi się z tym dylematami i kontrowersjami.
Z tekstuByć arystokratą, dar losu czy klątwa?, czytaj na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu (przejdź).

 

04-04-2008  

W CYKLU "SPOTKANIA Z COOLTURĄ" DR JAN GALANT


Rekordowa frekwencja na "Spotkaniu z COOLturą", które poświęcono dziedzictwu kulturowemu, jakie pozostało po latach PRL. Nie tylko cała czytelnia była zatłoczona, jak pociągi czy też sklepy mięsne w czasach PRL-u, ale jeszcze spora grupa zainteresowanych ustawiła się grzecznie pod drzwiami, w małym korytarzyku i hallu bibliotecznym, aby choć z daleka posłuchać np. piosenek w stylu "Czy dziewczynie przy maszynie jest do twarzy..."
Z tekstu Co nam po PRL-u, czytaj na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu (przejdź).

 

18-01-2008  

W CYKLU "SPOTKANIA Z COOLTURĄ" DR TOMASZ GRUCHOT


W ramach cyklu "Spotkania z COOLturą" Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu 18 stycznia roku gościła Tomasza Gruchota i Piotra Łuszczykiewicza. Zaproszeni dzielili się z licznie przybyłymi słuchaczami własnymi spostrzeżeniami, jak angielska kultura potrafi przekazać angielską tożsamość.
Z tekstu Od Szekspira do Monty Pythona, czytaj na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu (przejdź).

 

19-04-2007  

SPOTKANIE Z DR MAGDALENĄ PIOTROWSKĄ, PROMOCJA JEJ NAJNOWSZEJ KSIĄŻKI
"ZANIM TE KSIĘGI ZBŁĄDZIŁY POD STRZECHY - WIELKOPOLSKA RECEPCJA MICKIEWICZA"


Czytaj Zanim Adam Mickiewicz zagościł w podręcznikach był... Grany i śpiewany na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu (przejdź).

 

23-03-2007  

WYKŁAD W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU


Wybitny specjalista epoki Oświecenia, krytyk i monografista prof. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak wygłosił wykład Jan Gorczyczewski, kaliszanin nieznany.
Niezwykłą niespodziankę przygotowali studenci filologii polskiej, którzy pieczołowicie przygotowani przez dr Elizę Gajzler zaprezentowali – ubrani w stroje z epoki – krótki fragment "Gotowalni sentymentalnej" J. Gorczyczewskiego, który można zobaczyć tutaj (link).
Z tekstu Transfer myśli i materii, czytaj na stronie biblioteki (link).