specjalność

komunikacja medialna
ze sztuką wizualną

realizowana jest w ramach stacjonarnych studiów I stopnia filologii polskiej (licencjackich)

 

W ramach procesu nauczania studenci zdobywają wiedzę i umiejętności, których oczekuje od nich współczesny rynek mediów i sztuki. Zyskują przygotowanie do pracy na takich stanowiskach, jak: marszand, menedżer kultury, organizator festiwali, konkursów, wystaw, pracownik teatru, kina, salonu muzealnego i wystawienniczego, domu aukcyjnego, centrum kultury, pracownik agencji reklamowej; w planowanej kontynuacji na studiach magisterskich absolwent będzie mógł uzyskać kompetencje do nauczania wiedzy o kulturze.

  Dydaktyka skupia się na kształceniu umiejętności z zakresu:

  • specyfiki komunikacji masowej,
  • kultury audiowizualnej i masowej,
  • komunikacji w nowych mediach,
  • praktycznej znajomości podstaw autorskiego i prasowego,
  • podstaw retoryki i komunikacji interpersonalnej,
  • znajomości teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych ze sztuką.

Specjalność "Komunikacja medialna ze sztukami wizualnymi" można dowolnie łączyć z innymi specjalnościami dostępnymi w ramach poszczególnych poziomów studiów. Łączona z reklamą i kreowaniem wizerunku rozwija zdolność świadomego budowania interpersonalnych relacji, a z komunikacją medialną i dziennikarstwem lub specjalizacją dziennikarską pomaga wykorzystać język współczesnych mediów w pracy dydaktycznej. Wraz z europejską komunikacją kulturową lepiej przygotowuje do wychowywania kolejnych pokoleń polskich europejczyków.