specjalizacja

reklama
i kreowanie
wizerunku

realizowana jest w ramach stacjonarnych i niestacjonarnych studiów filologii polskiej I stopnia (licencjackich)

 

W trakcie procesu dydaktycznego studenci przygotowywani są do podjęcia pracy w m.in.: w agencjach reklamowych, działach marketingu, firmach eventowych, działach komunikacji wewnętrznej oraz przedstawicielstwie handlowym. Dzięki zajęciom z zakresu wiedzy o mediach i podstawom dziennikarstwa studenci mogą także pełnić rolę rzeczników prasowych biur poselskich lub instytucji państwowych.

Optymalne połączenie zajęć teoretycznych i ćwiczeń wyposaża studentów w fachową wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Główne cele zajęć to kształcenie zdolności z zakresu:

  • planowania strategii reklamowej i podstaw marketingu,
  • kreowania wizerunku osób i firmy (public relations, corporate indentity),
  • perswazyjnego zastosowania języka w mowie i piśmie (retoryka, erystyka),
  • tworzenia poprawnego i skutecznego tekstu promocyjnego (copywriting, creative writining),
  • współpracy z mediami (prasa, radio, telewizja) w tym – umiejętność zachowania się „przed kamerą”, tworzenie tekstów medialnych,
  • świadomość artykulacyjna i emisja głosu,
  • praktycznej znajomość podstaw prawnych reklamy i public relations,
    komunikacji interpersonalnej.

Reklamę i kreowanie wizerunku można dowolnie łączyć z innymi specjalizacjami dostępnymi w ramach studiów licencjackich. Łączona ze specjalizacją nauczycielską wspomaga rozwój interpersonalnych umiejętności niezbędnych w pracy dydaktycznej, a z komunikacją medialną i dziennikarstwem pomaga świadomie i skuteczniej funkcjonować w przestrzeni medialnej.