specjalizacja

komunikacja medialna
i dziennikarstwo

realizowana jest w ramach stacjonarnych i niestacjonarnych studiów filologii polskiej I stopnia (licencjackich)

 

W trakcie kształcenia studenci zyskają wiedzę i kompetencje wymagane na medialnym rynku pracy. Przygotowywani są szczególnie do pracy m. in.: w redakcjach gazet i czasopism, redakcjach radiowych i telewizyjnych, portalach internetowych, jednostkach samorządu terytorialnego, biurach prasowych i instytucjach państwowych.
Dzięki odpowiedniemu połączeniu zajęć teoretycznych i ćwiczeniowych (w tym także praktyk medialnych) studenci mogą pełnić na rynku zarówno rolę znawców, jak i sprawnych praktyków. Liczne zajęcia z zakresu szeroko pojętej kultury medialnej i komunikacji masowej stanowią doskonałe uzupełnienie wykształcenia przyszłych pedagogów.

Główne cele dydaktyczne skupiają się na kształceniu umiejętności z zakresu:

  • znajomości narzędzi i specyfiki komunikacji masowej,
  • warsztatu dziennikarskiego, w tym - tworzenie poprawnych tekstów medialnych, praktyczna znajomości gatunków wypowiedzi i języka mediów (prasa, radio, telewizja), emisja głosu,
  • kultury audiowizualnej i masowej,
  • nowych mediów (głównie Internetu),
  • praktycznej znajomości podstaw prawa prasowego i etyki dziennikarskiej,
  • poprawnego oraz skutecznego zastosowania języka w mowie i piśmie (podstawy retoryki),
  • komunikacji interpersonalnej.

Komunikację medialną i dziennikarstwo można dowolnie łączyć z innymi specjalizacjami prowadzonymi na studiach 3-letnich. Łączona z reklamą i kreowaniem wizerunku pomaga skuteczniej posługiwać się językiem masowej komunikacji. Pomagając zrozumieć język mediów, daje klucz do mentalności młodych odbiorców, stając się nieocenionym dopełnieniem specjalizacji nauczycielskiej.