specjalizacja

europejska komunikacja
kulturowa

realizowana jest w ramach niestacjonarnych studiów filologii polskiej
II stopnia (magisterskich), dostępna dla licencjatów wszystkich kierunków

 

Proces kształcenia uwzględnia zarówno zagadnienia związane z szeroko pojętą kulturą Europy, jak i ze współczesną sytuacją społeczno-prawną Polski oraz innych krajów członkowskich. Studenci przygotowywani są do podjęcia pracy w m.in.: ośrodkach i wydziałach kultury, instytucjach państwowych, doradztwie .

Absolwenci studiów oprócz rozległej wiedzy humanistycznej z zakresu kultury europejskiej, zdobywają praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Główne tematy zajęć wiążą się z rozwijaniem umiejętności z zakresu:

  • znajomości dorobku kulturowego Europy (zwłaszcza literatury),
  • zasad poprawnego pisania projektów unijnych,
  • praktycznej znajomości prawa europejskiego,
  • współczesnej sytuacji społeczno-prawnej,
  • komunikacji międzykulturowej.

Europejską komunikację kulturową można dowolnie łączyć z innymi specjalizacjami prowadzonymi na studiach magisterskich. Łączona ze specjalizacją dziennikarską pomaga sprawniej poruszać się po tematyce europejskiej, a ze specjalizacją nauczycielską rozwija znajomość kultury europejskiej, poszerzając horyzonty intelektualne przyszłych pedagogów.