specjalizacja

dziennikarska

realizowana jest w ramach niestacjonarnych studiów filologii polskiej
II stopnia (magisterskich), dostępna dla licencjatów wszystkich kierunków

 

Program studiów ułożony został tak, by absolwenci spełniali wymagania stawiane przez rynek i z powodzeniem aplikowali na stanowiska w m.in. redakcjach gazet i czasopism, rozgłośniach radiowych, ośrodkach telewizyjnych oraz biurach prasowych instytucji państwowych.

Odpowiednie proporcje między zajęciami wykładowymi i ćwiczeniami wyposażają studentów w fachową wiedzę, rozwijając jednocześnie dziennikarski warsztat. W związku z tym kształcenie skupia się szczególnie na zagadnieniach związanych z:

  • gatunkami wypowiedzi dziennikarskiej,
  • poprawnym tworzeniem tekstów medialnych,
  • praktyczną znajomością podstaw prawa prasowego i etyki dziennikarskiej,
  • sprawnym i świadomym posługiwaniu się językiem w mowie i piśmie (retoryka, erystyka),
  • specyfiką języka mediów (prasa, radio, telewizja),
  • kulturą funkcjonowania w przestrzeni medialnej – umiejętność zachowania się „przed kamerą”, emisja głosu.

Specjalizację dziennikarską można dowolnie łączyć z innymi specjalizacjami prowadzonymi na studiach magisterskich. Łączona ze specjalizacją nauczycielską lepiej rozwija budowanie interpersonalnych relacji, a z europejską komunikacją kulturową wyposaża przyszłych dziennikarzy w wiedzę niezbędną w pracy na medialnym rynku zjednoczonej Europy.