specjalność

informacja naukowa
i bibliotekoznawstwo

realizowana jest w ramach stacjonarnych i niestacjonarnych studiów filologii polskiej II stopnia (magisterskich)

 

W ramach specjalności student zostanie wyposażony w rozszerzoną wiedzę z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz znajomość metod badawczych stosowanych w literaturoznawstwie i bibliologii.

Absolwenci specjalizacji znajdą zatrudnienie w bibliotekach różnego typu, a także w ośrodkach informacji naukowej (branżowych, dziedzinowych lub zakładowych). Absolwenci studiów znajdą też zatrudnienie w zawodach pokrewnych, m. in. jako dokumentaliści, księgarze, animatorzy kultury, specjaliści ds. informacji naukowo-technicznej, promocji, reklamy, marketingu, administratorzy baz danych w wielu instytucjach.

Zajęcia na specjalizacji "Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo" koncentrują się m. in. na następujących zagadnieniach:

  • zarządzanie i marketing w bibliotece i praktyce informacyjnej,
  • bazy danych i inne źródła informacji,
  • projekty internetowe,
  • opracowanie dokumentów tradycyjnych i elektronicznych
  • społeczeństwo informacji i wiedzy,
  • problematyka prawna w działalności informacyjnej i bibliotecznej,
  • dokumentacja i popularyzacja lokalnego dziedzictwa kulturowego w bibliotekach.

Informację naukową i bibliotekoznawstwo można dowolnie łączyć z innymi specjalizacjami prowadzonymi na studiach 2-letnich. Łączona z dziennikarstwem i kreowaniem wizerunku pomaga skuteczniej rozumieć mechanizmy porządkowania informacji i posługiwać się językiem masowej komunikacji. Dostarczając narzędzi do zdobywania i prządkowania wiedzy, może stać się nieocenionym dopełnieniem specjalizacji nauczycielskiej.