Specjalizacja
nauczycielska

Specjalizacja nauczycielska przygotowuje do pracy w zreformowanej szkole podstawowej. Absolwent specjalizacji nauczycielskiej posiada poszerzona wiedze polonistyczna zdobyta podczas zajec ogólnych, literackich i jezykowych, przygotowujacych do roli pedagoga. Dzieki edukacji filologicznej polaczonej z licznymi zajeciami z dydaktyki nauczania oraz praktykami nauczycielskimi absolwent nabywa kompetencje niezbedne w pracy nauczyciela. Wiecej...

Komunikacja medialna
i dziennikarstwo

Specjalizacja wykorzystuje wiadomosci zdobyte podczas zajec ogólnych, rozwija zdolnosci niezbedne w pracy dziennikarskiej i wyposaza w wiedze na temat komunikacji w mediach. Student rozwija warsztat pisarski, nabywa umiejetnosc swobodnego funkcjonowania w przestrzeni medialnej oraz dobierania odpowiednich narzedzi komunikacji. Ze wzgledu na coraz wieksza role mediów w zyciu, specjalizacja przygotowuje do wykonywania licznych zawodów. Wiecej...

Reklama
i kreowanie wizerunku

Specjalizacja opiera sie na umiejetnosciach nabytych przez studenta podczas zajec ogólnych. Rozwija szeroko pojete zdolnosci jezykowe tak, aby sluzyly celom perswazyjnym. Student poznaje zasady tworzenia komunikatów i tekstów reklamowych oraz podstawy public relations w kontekscie tworzenia wizerunku osób i firm. Zajecia lacza wiedze teoretyczna z licznymi zadaniami warsztatowymi, stanowiac rzetelne przygotowanie do pracy zawodowej. Wiecej...

Komunikacja medialna
ze sztuką wizualną

Specjalnosc komunikacja medialna ze sztuka wizualna przygotowuje do pracy na rynku mediów i sztuki, na takich stanowiskach, jak: marszand, menedzer kultury, organizator festiwali, konkursów, wystaw, pracownik teatru, kina, salonu muzealnego i wystawienniczego, domu aukcyjnego, centrum kultury, agencji reklamowej; w planowanej kontynuacji na studiach magisterskich absolwent bedzie mógl uzyskac kompetencje do nauczania wiedzy o kulturze. Wiecej...

Specjalizacja
nauczycielska
Studia magisterskie

Specjalnosc przygotowuje do pracy w gimnazjum i w szkolach ponad- gimnazjalnych. Podczas zajec student poszerza wiedze polonistyczna oraz rozwija umiejetnosci nauczycielskie wyksztalcone na studiach licencjackich. Zajecia uwzgledniaja najnowsze kierunki w dydaktyce i przemiany w oswiacie polskiej. Wiedza literacka i jezykowa oraz umiejetnosci dydaktyczne czynia z absolwenta wyksztalconego humaniste i kompetentnego pedagoga. Wiecej...

Dziennikarstwo
i kreowanie wizerunku
Studia magisterskie

Specjalnosc poszerza umiejetnosci zdobyte w trakcie zajec ogólnych. Podczas licznych zajec i praktyk zawodowych student ksztalci warsztat dziennikarski, czyli pisanie tekstów medialnych, swiadomosc artykulacyjna i swobodne funkcjonowanie w przestrzeni publiczno-medialnej. Absolwent spelnia wymagania stawiane przez rynek medialny i moze pracowac nie tylko w zawodzie dziennikarza, ale równiez rzecznika prasowego i doradcy w kontaktach z mediami. Wiecej...

Europejska komunikacja kulturowa
Studia magisterskie

W ramach specjalnosci student uzupelnia umiejetnosci filologiczne zdobyte w trakcie ogólnych zajec o wiedze z zakresu kultury europejskiej, o umiejetnosc pisania wniosków unijnych oraz znajomosc prawa wspólnotowego. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w sektorze kultury, w instytucjach wspólpracujacych z Unia Europejska, w doradztwie zwiazanym z wymiana wiedzy, dóbr oraz kapitalu ludzkiego. Zajecia uzupelniaja wyksztalcenie przyszlych pedagogów. Wiecej...

Informacja naukowa
i bibliotekoznawstwo
Studia magisterskie

Specjalnosc wyposaza w wiedze z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz znajomosc metod badawczych w literaturoznawstwie i bibliologii. Absolwent zyskuje kwalifikacje do pracy w bibliotekach, w osrodkach informacji naukowej i w zawodach pokrewnych, m. in. jako dokumentalista, ksiegarz, animator kultury, specjalista ds. informacji naukowo-technicznej, promocji, reklamy, marketingu, administrator baz danych w wielu instytucjach. Wiecej...